Danh sách các Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập đã được cấp phép thành lập trên địa bàn huyện Thanh Oai

Thứ năm - 04/07/2019 10:38
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                
DANH SÁCH NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC
ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TÍNH ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2019
                                                                                               
                                               
Quận, huyện
 

TT


 
Tên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
QĐ thành lập ngày/tháng/năm
 
Địa chỉ Điện thoại Email Họ và tên chủ  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Số CMT Trình độ
( ghi rõ THPT, SPMN)
CC bồi dưỡng CM GDMN hoặc BD CBQL Họ và tên
 tổ trưởng chuyên môn
Số CMT Tổng số trẻ TS Giáo viên có TĐCM                                              
                                             
Thanh Oai 1 Mầm non Sơn Tùng Số 142/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 Xã Cao Viên 0969713960 bichtung2013@gmail.com Lê Thị Lệ `017517169 TCSPMN x Lê Thị Lệ `017517169 24 4                                              
2 Mầm non Trí tuệ Số 96/QĐ-UBND ngày 7/2/2013 Thôn Đàn Viên- Xã Cao Viên 01287420299 mntritue@gmail.com Nguyễn Thị Xuân 112042939 TCSPMN x Nguyễn Thị Xuân 112042939 86 9                                              
3 Mầm non Hoa Thủy Tiên Số 122/QĐ-UBND Thôn Vĩ - Xã Cao Viên 0972684399 xuanxuanvi@gmail.com Nguyễn Thị Xuân `012882482 TCSPMN x Nguyễn Thị Xuân `012882482 15 2                                              
4 Mầm non Sơn Ca Số 34/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 Thôn Đống - Xã Cao Viên 01217106591 mamnonsoncacaovien@gmail.com Nguyễn Thị Nhàn `017145914 TCSPMN x Nguyễn Thị Nhàn `017145914 75 6                                              
5 Mầm non Hoa Hồng Số 92/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 Thôn Trung - Xã Cao Viên 0975012048 mamnonhoahong2015@gmail.com Nguyễn Thị Ký 112170202 TCSPMN x Nguyễn Thị Ký 112170202 83 7                                              
6 Mầm non Vườn trẻ thơ Số 153/QĐ-UBND Thôn Vĩ - Xã Cao Viên 0966076179 vuontretho1@gmail.com Đỗ Thị Thúy `017476790 TCSPMN x Đỗ Thị Thúy `017476790 35 3                                              
7 Mầm non Bé Ngoan  Số 95/QĐ-UBND Số 64 - Tổ 1 - TT Kim Bài 0904599111 mnbengoannicekids@gmail.com Lê Phương Dung 111925129 Thạc sỹ QTKD x Phạm Như Mai `017335479 43 6                                              
8 Mầm non Vườn Trẻ thơ 2 Số 54/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 Tổ 1 - TT Kim Bài 0976926668 lehue21111979@gmail.com Nguyễn Thị Huệ `001179019542 TCSPMN x Đỗ Thị Luyến `017319036 35 4                                              
9  MN Hoa Hướng Dương Số 194/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 Thôn Thanh Lương - Xã Bích Hòa 0989304927 mamnonhoahuongduong68@gmail.com Nguyễn Thanh Lan 111894256 TCSPMN x Nguyễn Thanh Lan 111894256 25 2                                              
10 Mầm non Hoa Phượng Số 74/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 Thôn Dốc Mọc- Xã Cao Dương 0348932645 pt24051983@gmail.com Lương Thị Tuyết 112218563 TCSPMN x Lương Thị Tuyết 112218563 94 8                                              
11 Mầm non Ánh Dương số 126/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 Thôn Thị Nguyên- Xã Cao Dương 0936606866 anhduongmn@gmail.com Nguyễn Thị Kim Ánh 111703092 ĐHSPMN x Nguyễn Thị Kim Ánh 111703092 48 5                                              
12  Mầm non Apolo Số 111/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 Tảo Dương - Hồng Dương 0964679325 mamnonapollo@gmail.com Nguyễn Thị Thương `017045121 TCSPMN x Nguyễn Phương Thảo `017167393 93 11                                              
13 MN Vườn Hạnh phúc Số 81/QĐ-UBND Thôn Rùa Hạ- Xã Thanh Thùy 0354825485 kieuchinh51183@gmail.com Nguyễn Thị Nữ `017234752 TCSPMN x Nguyễn Thị Dịu `017534050 35 4                                              
14 IQ Thanh Hà Số 155/QĐ-UBND KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0984386933 mamnoniqthanhha@gmail.com Nguyễn Thị Hường 111869456 TCSPMN x Vũ Thị Thu Thảo 112496778 160 23                                              
15 Mầm non Việt Anh Số 78/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0963166335 nguyenthanhtung15051990@gmail.com Lê Thị Yến 112497072 TCSPMN x Lê Thị Yến 112497072 38 4                                              
16 MN Nhân Văn Số 192/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 Ninh Dương - Thanh Cao  0904949912 mamnonnhanvan.edu@gmail.com Nguyễn Thị Tuyền 111979112 TCSPMN x Nguyễn Thị Tuyền 111979112 20 4                                              
17 MN Khu Vườn Nhỏ Số 75/QĐ-UBND KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0936111616 daonamlongbmc@gmail.com Nguyễn T Hương Quỳnh `012226191 CĐSPMN x Nguyễn T Hương Quỳnh `012226191 22 4                                              
18 MN Việt Mỹ Montessori Số 77/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0961567018 hiendonguyen@gmail.com Nguyễn Thị Hiền `035181002318 ĐHSPMN x Nguyễn Thị Thúy 112185210 125 11                                              
19 MN Sao Việt Số 76/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0942124057 mamnonsaovietth@gmail.com Cà Thị Kim Liên `050695149 TCSPMN x Trần Thị Hiền 111810270 40 5                                              
20 Mầm non Hoa Sữa Số 128/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 Thôn Mùi, Bích Hòa,  0986490705 bichnguyen26072012@gmail.com Nguyễn Thị Kim Huệ `012581112 TCSPMN x Nguyễn Thị Kim Huệ `012581112 25 2                                              
21 MN Thực Nghiệm Thanh Hà Số 155/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Tầng 2 - Tòa B1.3 HH03A KĐT Thanh Hà 0965026126 mamnonthucnghiemthanhha@gmail.com Trần Thị Lan Hương `031128025 TCSPMN x Đinh Thị Hường 162795640 145 20                                              
22 MN Sắc Xuân Số 117/QĐ-UBND Thôn Mùi, Bích Hòa,  0986642037 nhansu.bamiking@gmail.com Nguyễn Thị Chung Ca `001182010163 CĐSPMN x Nguyễn Thị Mỹ Linh `017277301 30 3                                              
23 MN Sơn Ca Số 118/QĐ-UBND Thôn Thượng, Bích Hòa 0966899118 nguyentthanhtrinh@gmail.com Nguyễn T Thanh Trình `0421850005530 TCSPMN x Nguyễn T Thanh Trình `0421850005530 55 4                                              
24 MN Quốc tế Montessori Số 235/QĐ_UBND Phố Vác - Xã Dân Hòa 0358605324 trongtan207189@gmail.com Trịnh Thị Khuyên `017294277 TCSPMN x Trịnh Thị Khuyên `017294277 62 6                                              
25 Đôi Cánh Vàng 271/QĐ-UBND Ngay 12/12/2018 Căn 220,222 Toa HH02-1A KĐT Thanh Ha 973906914 doicanhvanggdkn@gmail.com Phạm Thị Nương 172718017 SPMN BDCBQL Phạm Thị Nương 172718017 36 4                                              
26 Mindkids Số 53/QĐ-UBND Thôn Trung - Xã Cao Viên 0965796365 hatrang110312@gmail.com Đào Thị Hà `038180000215 Cử nhân ngoại ngữ x Nguyễn Thị Nhàn 168335608 32 4                                              
27 Victoria Số 54/QĐ-UBND ngày 26/2/19 KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0983839960 mamnonmindkids@gmail.com Hoàng Đan Thứ 111522509 TCSPMN x Nguyễn Thị Thu Huyền `024181000168 40 6                                              
28 Con Ong chăm chỉ Số 55/QĐ-UBND ngày 26/2/19 KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0976775966 mamnonvictoriathanhha@gmail.com Nguyễn Ngọc Điệp `027180000400 ĐH luật x Lê Thị Hằng `001191008522 30 6                                              
29 KIDS WORLD Số 63/QĐ-UBND ngày 5/3/19 KĐT Thanh Hà, Cự Khê 0975299591 busybeeskindergarten2016@gmail.com Nguyễn Thùy Liên `024185000789 ĐH kế toán x Nguyễn Thị Thắm `0011830202263 52 11                                              
                                                 
                                                                     
                                                                       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

524/KH-GDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/09/2019

lượt xem: 55 | lượt tải:84

519/GDĐT

hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 17/09/2019

lượt xem: 98 | lượt tải:148

520/KH-GDĐT

Kế hoạch kiểm tra năm học 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT

Thời gian đăng: 17/09/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:93

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các CSGD

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 177 | lượt tải:62

224/KH-GDĐT

Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 06/05/2019

lượt xem: 176 | lượt tải:171

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT QG

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 155 | lượt tải:49

878/SGDĐT-QLT

Công văn 878/SGDĐT-QLT của Sở GDĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy, nhóm ngành đào tạo giáo viên

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 152 | lượt tải:119

1076/QĐ-UBND

QĐ 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND TP Hà Nội vv tuyển dụng viên chức giáo dục 2019

Thời gian đăng: 07/03/2019

lượt xem: 1243 | lượt tải:922

796 /BGDĐT-GDĐH

Công văn 796/BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 297 | lượt tải:120

02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 133 | lượt tải:38
Tin mới
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay715
  • Tháng hiện tại7,947
  • Tổng lượt truy cập432,496
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây